atiyehdaneshn@gmail.com

02122895177-88

مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 42/88133

موسسات مجاز اعزام دانشجو اعلام شده توسط وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری سال ۱۳۹۸

سالها است که وزارت علوم با تمام تلاش و توان در حال ساماندهی موسسات اعزام دانشجو در قالب موسسات مجاز می باشد، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۲ بر اساس آئین نامه مصوب مجلس شورای اسلامی، شروع به این حرکت خردمندانه نمود.

علت امر هم کاملاً مشخص و بجا بود، تا قبل از آن ، موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ، بدون ساماندهی و اجرای قوانین نظارتی، چه بر اساس توانایی های موسسات در انجام امور محوله، چه براساس نظارت بر آنها در زمان انجام تهعدات صادقانه نسبت به متقاضیان ، مشغول به فعالیت بودند که همین امر موجب بروز ضرر و زیان سنگین و غیر قابل جبران مادی و معنوی به آن دسته از هموطنانمون شد که قصد تحصیل در خارج از کشور را داشتند اما با شروع ساماندهی و نظارت، اولاً موسسات در ابتدای امر با انجام تحقیقات و بررسی های موشکافانه و کاملا علمی و حرفه ای ، در دریافت مجوز روبرو شدند و ثانیا ضمانتهای اجرائی در صورت اشتباه و کاستی در قبال متقاضیان و جبران ضرر و زیان متقاضی از وظایف موسسات گردید، یعنی هم موسسات دارای مجوز، باید توانایی هایشان درجهت اجرای هرچه بهتر وظایفشان را برای دریافت مجوز اثبات میکردند و در عین حال مرجعی در وزارت علوم مسئولیت اشتباهات موسسات را متوجه آنها می نمود با این اقدامات بستری کاملاً امن برای هموطنان که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند فراهم گردید.

لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور اعلام شده توسط وزارت محترم علوم، یگانه مرجعی است که هموطنان با فراغ بال میتوانند انجام امور اعزام برای خودشان را که شاید یکی از مهمترین تصمیمات موثر در آینده و زندگی ایشان می باشد را بدانها بسپارند.

به همین جهت است که وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری تاکید موکد دارد که هموطنان عزیز به غیر از این موسسات که همیشه در لیستی توسط وزارت علوم اعلام میگردند ، به هیچ موسسه و شرکتی با هر عنوانی مراجعه یا اعتماد ننمایند ، تا زندگی و آینده خود یا فرزندان خود را بازیچه دست افرادی سودجو ننمایند.

لینک موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور :

روی لینک مورد نظر کلیک کنید

پیام دهید
پیام دهید